ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ Erasmus Student Network (ΕSN) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διάστημα ισχύος: 
07/12/2020 to 31/12/2020

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση για ιδρυτικά μέλη για το Erasmus Student Network  (ΕSN) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Στ. Βλαχόπουλος

Μέσω Γραμματείας

Συνημμένα αρχεία: 

Πρόσφατες ανακοινώσεις