ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – κα ΡΕΣΤΑ

Διάστημα ισχύος: 
26/03/2012
Την Πέμπτη, 29/3/2012,  στο κτήριο Καλυψώ  και ώρα 13.00 θα λάβει χώρα το συνέδριο με τίτλο ""Μετανάστες, Πρόσφυγες, Μειονότητες: Στο περιθώριο", το οποίο διοργάνωσε η κα Ρέστα σε συνεργασία με φοιτητές και καθηγητές προκειμένου να εξασκηθούν οι φοιτήτριες της Διερμηνείας. Πρόκειται για μια προσομοίωση συνεδρίου με ομιλητές καθηγητές και φοιτητές, με κοινό τους φοιτητές ,με ομιλίες στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά και με ταυτόχρονη διερμηνεία από τις φοιτήτριές Διερμηνείας.

Normal 0

Μετανάστες, Πρόσφυγες, Μειονότητες:

Στο περιθώριο

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

13.00-13.15         Εγγραφή συνέδρων

 

13.15-13.25         Πρόεδρος Ρέστα Ζωή

Χαιρετισμός            - Έναρξη συνεδρίας

 

13.25-13.35         Greece’s Refugee Problem

S. Keramidas

Refugee Policy Director , Human Rights Watch

 

13.35-13.45         Migration in Deutschland

A. Parianou

Sozialwissenschaftlerin, Universität Leipzig

 

13.45-13.55         Priority Objectives for the design of a Modern Migration

Management Policy in Greece

P. Kelandrias

President, Hellenic Migration Policy Institute

 

13.55-14.05         Je suis une minorité à moi toute seule

E. Pechlivanidou

Présidente, Mouvement d’ étudiants de lutte pour la démocratie 

 

14.05-14.15         Συζήτηση

 

 

 

Με ταυτόχρονη διερμηνεία από τις:

 

Άννα Ανανίκα, Ειρήνη Αγάθου, Ρενάτα-Ελιζαμπέτα Ντελία, Θεώνη Χαβέλα.