ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διάστημα ισχύος: 
15/11/2020 to 20/11/2020

Στις 17 Νοεμβρίου 2020 δε θα πραγματοποιηθεί κανένα μάθημα του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του τμήματος. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να ενημερώσουν και τις σελίδες των μαθημάτων τους στο open e-class.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΙΒΑΣ

Mέσω Γραμματείας