Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κας Σωσώνη

Διάστημα ισχύος: 
09/10/2020 to 03/01/2021

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα Οικονομική/Νομική/Πολιτική Μετάφραση Ι του Ε' Εξαμήνου ή/και Οικονομική/Νομική/Πολιτική Μετάφραση ΙΙΙ του Ζ' Εξαμήνου να εγγραφούν σε αυτά στο Open e-class. Εκεί θα αναρτηθούν αναλυτικές οδηγίες για την πρόσβαση στα μαθήματα μέσω Zoom.

Μέσω Γραμματείας

Η διδάσκουσα
Β. Σωσώνη

Πρόσφατες ανακοινώσεις