ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

Διάστημα ισχύος: 
01/09/2020 to 04/09/2020

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Σύγκλητο

Μέσω Γραμματείας

Συνημμένα αρχεία: 

Πρόσφατες ανακοινώσεις