Ορισμός εκπροσώπου των φοιτητών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας στην Ο.Μ.Ε.Α.

Διάστημα ισχύος: 
01/09/2020 to 03/10/2020

Ορισμός εκπροσώπου των φοιτητών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας στην Ο.Μ.Ε.Α.

Συνημμένα αρχεία: 

Πρόσφατες ανακοινώσεις