Ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας

Διάστημα ισχύος: 
01/09/2020 to 03/10/2020

Ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Συνημμένα αρχεία: 

Πρόσφατες ανακοινώσεις