Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 - Ν. Παπαδημητρίου

Διάστημα ισχύος: 
19/08/2020 to 21/08/2020

Όπως και στην Εξεταστική του Ιουνίου, οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με την αποστολή εργασιών και αξιολογήσεων. Στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου γίνονται δεκτές μόνον εργασίες και αξιολογήσεις όσων δεν πρόλαβαν να τις συντάξουν και να τις καταθέσουν στις προηγούμενες εξεταστικές. Οι εργασίες, ως τελικές ασκήσεις, πρέπει να συνοδεύονται οπωσδήποτε από την αξιολόγηση σύμφωνα και με τα όσα ειπώθηκαν κατά την διάρκεια των μαθημάτων, για την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης. Υπενθυμίζεται πως και οι αξιολογήσεις είναι εργασίες, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΜ, μάθημα-εξάμηνο) και με συγκεκριμένη έκταση και δομή (αναλυτική αυτο-αξιολόγηση και αιτιολογημένη κριτική του μαθήματος σε σελίδα Α4, χειρόγραφη ή δακτυλογραφημένη, δείτε τις φόρμες στο Open-Class). Εξυπακούεται πως αξιολόγηση δεν μπορούν να καταθέσουν παρά μόνον όσες και όσοι παρακολούθησαν συστηματικά τα μαθήματα και συμμετείχαν ουσιαστικά σε αυτά, έστω και μέσω των τηλεδιασκέψεων.

 

Κατάθεση αξιολογήσεων και εργασιών: έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2020.

 

Ν. Παπαδημητρίου

Mέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις