Προκήρυξη εισαγωγικών εξετάσεων Διερμηνείας α/έ 2020-21

Διάστημα ισχύος: 
21/08/2020 to 27/09/2020

Επισυνάπτεται ανακοίνωση και η αίτηση για τις εξετάσεις διερμηνείας ΤΞΓΜΔ ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22 Σεπτεμβρίου 2020.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις