Εξετάσεις μαθημάτων Γ. Λαζαράτου (Σεπτέμβριος 2020)

Διάστημα ισχύος: 
17/07/2020 to 30/09/2020

Η εξέταση των μαθημάτων του καθ. Γιάννη Λαζαράτου θα διεξαχθεί για όλα τα μαθήματά του με «απαλλακτική εργασία», η οποία θα αποσταλεί ηλεκτρονικώς έως τις 20 Σεπτεμβρίου, στη διεύθυνση: ioannislazaratos@gmail.com.

Λεπτομέρειες και θέματα ανά μάθημα, στο συνημμένο.

Η αποστολή των εργασιών στον διδάσκοντα ξεκινάει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Ο διδάσκων
Καθ. Γιάννης Λαζαράτος

Μέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις