Ώρες λειτουργίας της Γραμματείας.

Διάστημα ισχύος: 
07/01/2021

Η Γραμματεία εξυπηρετεί καθημερινά το φοιτητικό κοινό με e-mail που αποστέλλονται στο secretariat@ionio.gr (μόνο εφόσον προέρχονται από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή, πχ. X19@ionio.gr) και με φυσική παρουσία κάθε Tρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή εκτός Δευτέρας κατά τις ώρες 11:00-12:00.

Από τη Γραμματεία ΤΞΓΜΔ