Ανακοίνωση για τους Υποψήφιους Διδάκτορες

Διάστημα ισχύος: 
05/06/2020 to 30/09/2020

Ανακοινώνεται ότι βάσει της παρ.3 του άρθρου 40 του ν.4485/2017 (Α΄114), η ισχύς του δελτίου ειδικού εισιτηρίου που ενσωματώνεται στην ακαδημαϊκή σας ταυτότητα έχει επεκταθεί κατά ένα έτος, με τη συνολική διάρκεια να υπολογίζεται στα 5 έτη από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής.

Συμπληρωματικά, εφόσον το επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε από την Γραμματεία του Τμήματος επανέκδοση της υφιστάμενης ακαδημαϊκής ταυτότητας προκειμένου να αποτυπωθεί η νέα ημερομηνία λήξης του δελτίου ειδικού εισιτηρίου και στην εκτυπώσιμη μορφή.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία επανέκδοσης δεν περιλαμβάνει χρέωση.

Πληροφορίες: Ελένη Μωραΐτη, μέλος ΕΔΙΠ
moraiti@ionio.gr
2661087225

Πρόσφατες ανακοινώσεις