Αξιολόγηση μαθημάτων κ. Β.Λέτσιου (Ιούνιος 2020)

Διάστημα ισχύος: 
01/06/2020 to 10/07/2020

Για την αξιολόγηση των μαθημάτων του κ. Λέτσιου οι φοιτήτριες και φοιτητές θα ενημερώνονται αποκλειστικά μέσω του Open eClass (όχι μέσω της Γραμματείας). Καλή μελέτη, καλή επιτυχία!

Β.Λέτσιος
Μέσω Γραμματείας