Δήλωση μαθημάτων «Γενική Μετάφραση IV», «Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση (Γερμανικά)", «Λογοτεχνική Μετάφραση ΙΙ - Γερμανικά» (κ. Αλατζά) την εξεταστική Ιουνίου 2020

Διάστημα ισχύος: 
25/05/2020 to 07/06/2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές / οι φοιτήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση των μαθημάτων «Γενική Μετάφραση IV» (4ου εξαμήνου), «Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση» (4ου εξαμήνου), «Λογοτεχνική Μετάφραση ΙΙ» (6ου εξαμήνου) του εαρινού εξαμήνου 2019/2020 να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως την 1η Ιουνίου 2020 στην ηλεκτρονική ταχ. δ/νση της διδάσκουσας charis.alatza@outlook.de.

Στη δήλωση θα πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός μητρώου, το εξάμηνο και το μάθημα εξέτασης.

Για την ημέρα και ώρα της εξέτασης οι φοιτητές/οι φοιτήτριες θα ενημερωθούν μέσω ανακοινώσεων από την ιστοσελίδα του ΤΞΓΜΔ, του e-class και μέσω των προσωπικών τους E-Mail.

Η διδάσκουσα
X. Aλατζά

Μέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις