Διπλή η εξεταστική Ιουνίου 2020 για τους εισαχθέντες μέχρι και το 2015

Διάστημα ισχύος: 
22/05/2020 to 30/06/2020

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/τριες του τμήματος με έτος εισαγωγής το 2015 (καθώς και όσοι/ες έχουν εισαχθεί πριν το έτος αυτό) μπορούν να δώσουν στην παρούσα εξεταστική Ιουνίου - Ιουλίου και τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου. Γι' αυτόν τον λόγο, καλούνται να επικοινωνήσουν με τους αντίστοιχους διδάσκοντες για να ρυθμίσουν τους τρόπους διεξαγωγής της εξ αποστάσεως εξέτασης των μαθημάτων αυτών.

ΚΕΡΚΥΡΑ, 21 ΜΑΪΟΥ 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μέσω Γραμματείας

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις