Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση

Διάστημα ισχύος: 
20/05/2020 to 25/05/2020

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 25/5/20.

Εκ μέρους του Ιδρυματικά Υπευθύνου
Καθηγητή Αθανάσιου Ευσταθίου

Πρόσφατες ανακοινώσεις