Υπενθύμιση περί τρόπου εξέτασης μαθήματος «Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση» Καθ. Δ.Φίλια (Εξεταστική Ιουνίου 2020)

Διάστημα ισχύος: 
15/05/2020 to 25/05/2020

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που σκοπεύουν να συμμετάσχουν, στο πλαίσιο της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 2020, στις εξετάσεις του μαθήματος του κου Φίλια «Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση» του Η' εξαμήνου, πρέπει να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα στέλνοντάς του mail στο filiasdimitris92@gmail.com με το οποίο θα δηλώνουν ότι θέλουν να συμμετάσχουν στην εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος.

Στο mail αυτό θα πρέπει να αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου τους, το εξάμηνο φοίτησής τους καθώς και το μάθημα στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν.

Η με τον τρόπο αυτό δήλωση συμμετοχής θα ολοκληρωθεί στις 25 Μαΐου, ημερομηνία μετά την οποία, σε ομαδικό mail προς όσες και όσους θα έχουν εκδηλώσει σχετικό αίτημα, ο διδάσκων θα ανακοινώσει τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί, με μετάφραση κειμένου, η εξ' αποστάσεως εξέταση τον μήνα Ιούνιο. Το ίδιο ισχύει και για όσες και όσους επί πτυχίω έχουν δικαίωμα να εξεταστούν σε κάποιο μάθημα ευθείας ή αντίστροφης Λογοτεχνικής Μετάφρασης άλλου εξαμήνου (Ε' και Ζ').

Η ανακοίνωση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020 ενώ για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση εντός του καλοκαιριού.

Ο διδάσκων

Δ.Φίλιας

Μέσω Γραμματείας