«Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γαλλικά» και «Διαδοχική Διερμηνεία Γαλλικά» (κ.Μ.Παππά)

Διάστημα ισχύος: 
06/05/2020 to 31/05/2020

Στα πλαίσια του προγραμματισμού των εξετάσεων εαρινού εξαμήνου, παρακαλούνται οι φοιτητές/τρις που επιθυμούν να εξεταστούν στα κάτωθι μαθήματα:

  1. Διαδοχική Διερμηνεία Γαλλικά Ελληνικά Στ εξαμήνου
  2. Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά Γαλλικά Στ εξαμήνου
  3. Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γαλλικά Ελληνικά Η εξαμήνου
  4. Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά Γαλλικά Η εξαμήνου

όπως επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με τη διδάσκουσα.

H Διδάσκουσα

Μ.Παππά

Μέσω Γραμματείας