Εξέταση μαθήματος «Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ», κ.Π.Παπαβασιλείου (Ε/Ε 2020)

Διάστημα ισχύος: 
04/05/2020 to 11/05/2020

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά του ΣΤ’ εξαμήνου κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου 2020, να το δηλώσουν μέχρι τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 στις 2μμ μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (papabas@ionio.gr) στο διδάσκοντα για να ενημερωθούν σχετικά.

Περικλής Παπαβασιλείου 

Μέσω Γραμματείας