Εξέταση μαθημάτων «Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά Ι και ΙΙ» κ.Δ.Φίλια (Ε/Ε 2020)

Διάστημα ισχύος: 
04/05/2020 to 01/06/2020

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που σκοπεύουν να συμμετάσχουν, στο πλαίσιο της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 2020, στις εξετάσεις των μαθημάτων του κου Φίλια «Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλικά - Ελληνικά ΙΙ» του ΣΤ' εξαμήνου και «Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά - Γαλλικά ΙΙ» επίσης του ΣΤ' εξαμήνου, να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα στέλνοντάς του mail στο filiasdimitris92@gmail.com με το οποίο θα δηλώνουν ότι θέλουν να συμμετάσχουν στην εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος (συγκεκριμένων μαθημάτων). Στο mail αυτό θα πρέπει να αναγράφουν καθαρά το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου τους, το εξάμηνο φοίτησής τους καθώς και το μάθημα στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν. Η με τον τρόπο αυτό δήλωση συμμετοχής ξεκινά από σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 25 Μαΐου, ημερομηνία μετά την οποία, σε ομαδικό mail προς όσες και όσους θα έχουν εκδηλώσει σχετικό αίτημα, ο διδάσκων θα ανακοινώσει τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί, με μετάφραση κειμένου, η εξ' αποστάσεως εξέταση τον μήνα Ιούνιο. Το ίδιο ισχύει και για όσες και όσους επί πτυχίω έχουν δικαίωμα να εξεταστούν σε κάποιο μάθημα ευθείας ή αντίστροφης Λογοτεχνικής Μετάφρασης άλλου εξαμήνου (Ε' και Ζ').

Ο διδάσκων

Δ.Φίλιας

Μέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις