Εξετάσεις μαθημάτων κ.Ν. Παπαδημητρίου (Ε/Ε 2020)

Διάστημα ισχύος: 
04/05/2020 to 22/05/2020

Υπενθυμίζεται πως τα μαθήματα του διδάσκοντος δεν βαθμολογούνται με τη διαδικασία των εξετάσεων.

Η κατοχύρωση των μαθημάτων και η τελική βαθμολογία θα γίνουν με τον γνωστό τρόπο: (τηλε)συμμετοχή, προφορική παρουσίαση (ατομική ή ομαδική) και τελική αξιολόγηση της όλης διαδικασίας, όπως ακριβώς έχω εξηγήσει, και θα συνεχίσω να εξηγώ, στα (τηλε)μαθήματά μου. Η τελική ημερομηνία κατάθεσης των εργασιών θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Ο Διδάσκων

Ν.Παπαδημητρίου

Μέσω Γραμματείας