Λογοτεχνική Μετάφραση - Δ. Φίλιας

Διάστημα ισχύος: 
28/04/2020 to 30/06/2020

Γαλλικά Λεξικά-Εγκυκλοπαίδειες-Ορολογία σχετικά με τη γλώσσα της Λογοτεχνίας (Για τους φοιτητές μου των μαθημάτων Λογοτεχνικής Μετάφρασης των εξαμήνων Ε', ΣΤ' και Ζ' αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο):

Μέσω Γραμματείας

Ο διδάσκων
Δ. Φίλιας