Μάθημα αναπλήρωσης στο "Δίκαιο και Πολιτική στη Μέση Ανατολή"

Διάστημα ισχύος: 
08/04/2020 to 31/05/2020

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μάθημα αναπλήρωσης στο ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, καλούνται να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα Σωτήρη Λίβα στο sotlivas@gmail.com.

Ο Διδάσκων

Πρόσφατες ανακοινώσεις