Μαθήματα εβδομάδας 6-10/4/20 - Ν. Παπαδημητρίου

Διάστημα ισχύος: 
03/04/2020 to 10/04/2020

Οι συναντήσεις μας, μέσω της πλατφόρμας Zoom, βαίνουν καλώς, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας!

Επαναλαμβάνω πως οι εβδομαδιαίες εργασίες (για τα μαθήματα Γαλλία ΙΙ και Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ στα γαλλικά), περίπου 1000 λέξεις, πρέπει να είναι διατυπωμένες με επιστημονικό ύφος και με βιβλιογραφικές αναφορές, όπως έχει ήδη εξηγηθεί. Η τελική εργασία θα αναρτηθεί προσεχώς.

1. ΠΜΣ, Γλώσσα και Πολιτική Η (πολιτική) αναγκαιότητα. Η επανάσταση ως ανατροπή, αλλά και ως επαναδόμηση. Το παρωχημένο (το παλαιό καθεστώς) και το νέο (η νέα τάξη). Φόβος-μίσος-εξέγερση-καθησυχασμός. Η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Συντηρητισμός-προοδευτισμός, Δεξιά και Αριστερά, όροι και (γλωσσικά) όρια. Η εξέγερση εντός της δημοκρατίας. Προτεινόμενη εργασία: Κριτική των μέχρι τώρα διαλέξεων και της θεματολογίας.

2. Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ La France contemporaine: société, système politique et système éducatif. Προτεινόμενη εργασία: Quelle est la place de la France dans le Monde actuellement ?

3. Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ Sartre, Camus et l'émergence d'un théâtre de la dérision (théâtre de l'absurde). Εργασία: Gainsbourg-Birkin, Amours des Feintes, (1990). Commentaires ? (Cherchez, donc !).

Υπενθυμίζεται πως τα θέματα του εξαμήνου, οι ερωτήσεις και τα έντυπα της αξιολόγησης όλων των μαθημάτων του διδάσκοντος (συμπεριλαμβανομένου του ΠΜΣ) αναρτώνται στο e-Class και, τώρα πλέον, στο Open-Class.

Εύχομαι σε όλες, σε όλους και στις οικογένειές σας καλή υγεία, καλή διάθεση και δημιουργικότητα, πάντα!

Μέσω Γραμματείας
Ν. Παπαδημητρίου