Οδηγίες σχετικά με τη μετακίνηση φοιτητών των εστιών των Α.Ε.Ι.

Διάστημα ισχύος: 
26/03/2020 to 30/04/2020
Θέμα: 

Συνημμένη επιστολή του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη με θέμα "Οδηγίες σχετικά με τη μετακίνηση φοιτητών των εστιών των Α.Ε.Ι.". ​

 

 

Με εκτίμηση,

 

Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων Β. Διγαλάκη,

Αρμόδιου για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

 

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Τηλ: 210.344.3534, 210.344.3537, 210.344.3539

Γραφείο: 3113
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 
Τ.Κ. 15180 Μαρούσι​

E-mail: depminoffice@minedu.gov.gr

Web: http://www.minedu.gov.gr

Μέσω Γραμματείας