Έναρξη εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Σεμιναρίου «Πολιτική Επικοινωνία»

Διάστημα ισχύος: 
24/03/2020 to 30/04/2020

Η έναρξη της Εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Σεμιναρίου "Πολιτική Επικοινωνία" θα γίνει σύμφωνα με το Ωρολογιο Πρόγραμμα Μαθημάτων την επόμενη Τετάρτη 1 Απριλίου 2020 και ώρα 11-13. 

Οι εγεγγραμένοι φοιτητές στο e-class του μαθήματος δεν χρειάζεται να κατεβάσουν οποιαδήποτε εφαρμογή. Θα λάβουν μήνυμα πρόσκλησης με σύνδεσμο μέσω του οποίου θα συνδεθούν την ημέρα και την ώρα του μαθήματος. Το σχετικό υλικό θα αναρτάται επίσης στο e-class του μαθήματος. 

Ειδικότερες οδηγίες για τις τεχνικές λεπτομέρειες της παρακολούθησης και της συμμετοχής των φοιτητών στην εξαποστάσεως διαδικασίες θα αναρτηθούν τόσο στο e-class του μαθήματος όσο και στον ιστότοπο του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων (GeoLab) https://geolabinstitute.org   

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποίηση των παραπάνω θα γίνεται γνωστή με ανακοίνωση στον ιστότοπο του Τμήματος και μέσω του e-class.

Ο διδάσκων 

Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος

Μέσω Γραμματείας