Πλατφόρμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας: Εγγραφή φοιτητών/τριών

Διάστημα ισχύος: 
19/03/2020 to 31/03/2020

Εν αναμονή της έναρξης λειτουργίας πλατφόρμας εξ αποστάσεως διδασκαλίας, καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, προπτυχιακοί/ες και μεταπτυχιακοί/ες να εγγραφούν δημιουργώντας λογαριασμό στο Open e-class (αναλυτικά τα βήματα παρακάτω).

Πώς δημιουργώ λογαριασμό;

  1. Μπείτε στον ιστότοπο του Open e-class και πατήστε Εγγραφή στο μενού αριστερά.
  2. Κάτω από το μενού «Εγγραφή εκπαιδευόμενου», πατήστε Πιστοποίηση μέσω LDAP.
  3. Συμπληρώστε τα στοιχεία χρήστη που σας έχουν δοθεί από τη Γραμματεία όταν εγγραφήκατε στο Τμήμα μας.
    Σημείωση: Στο πεδίο «Όνομα χρήστη» δεν προσθέτετε το @ionio.gr (π.χ. x15boub κι όχι x15boub@ionio.gr). 
  4. Πατήστε Υποβολή και, αν έχετε εισαγάγει τα στοιχεία σωστά, τότε θα σας εμφανιστεί μήνυμα ότι η εγγραφή ήταν επιτυχής.

Για εγγραφή σε διαδικτυακά μαθήματα, θα λάβετε οδηγίες μέσω νέας ανακοίνωσης.

ΚΕΡΚΥΡΑ, 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μέσω Γραμματείας