"Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά" - Αναβολή μαθήματος (Τετάρτη 26/2)

Διάστημα ισχύος: 
24/02/2020 to 26/02/2020

Το μάθημα "Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά" ΣΤ’ εξαμήνου (9.00-11.00) της Τετάρτης 26 Φεβρουαρίου δεν θα διεξαχθεί, λόγω ασθενείας του διδάσκοντος.

Μέσω Γραμματείας

Ο Διδάσκων
Π. Παπαβασιλείου