Φ.ΚΑΡΛΑΦΤΗ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διάστημα ισχύος: 
24/02/2020 to 27/03/2020

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για το σεμινάριο Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

Η Διδάσκουσα

Φ.Καρλάφτη-Μουρατίδη