Αναπλήρωση μαθημάτων-κ. Σαριδάκης

Διάστημα ισχύος: 
01/03/2012
Τα μαθήματα του κ. Σαριδάκη που δεν πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα θα αναπληρωθούν ως εξής:
'Τεχνική Μετάφραση Αγγλ-Ελλ ΙΙ" (ΣΤ΄)       Παρασκευή, 2/3/2012    19.00-21.00   (Μ. Κ.)
"Τεχνικές και Εφαρμογές των Η/Υ στη Μετάφραση ΙΙ"   (ΣΤ΄)   5/3/2012          9.00-11.00 (Μ. Κ.)

Πρόσφατες ανακοινώσεις