Αλλαγή ημέρας και ώρας διεξαγωγής μαθήματος «Ιταλική Γλώσσα ΙΙ» του Τμήματος Αρχειονομίας (κ. Diego D' Oria)

Διάστημα ισχύος: 
19/02/2020 to 27/03/2020
Θέμα: 

Κατόπιν αιτήματος των φοιτητών, το μάθημα ιταλικής Γλώσσας 2 θα πραγματοποιείται εις το εξής κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 16:30-19:30 στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 του Τ.Α.Β.Μ.

Εκ του διδάσκοντος

Diego D' Oria

Mέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ