Πρόγραμμα σεμιναριακού μαθήματος «Γερμανική Γραμματική» (Σ.Βράϊλα)

Διάστημα ισχύος: 
18/02/2020 to 15/03/2020

Το σεμιναριακό μάθημα "Γερμανική Γραμματική" θα διεξάγεται κάθε Τρίτη 9.00-10.00, στην Αίθουσα Ι3. Έναρξη Τρίτη 10.03 

Σ. Βράϊλα

Μέσω Γραμματείας