Αλλαγή ώρας διεξαγωγής μαθήματος «Μεθοδολογία της Ταυτόχρονης Διερμηνείας» (17/01/2020)

Διάστημα ισχύος: 
16/01/2020 to 17/01/2020

Το μάθημα Μεθοδολογία της Ταυτόχρονης Διερμηνείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17.01.2020, στις 16.00.

 Η Διδάσκουσα

Μ.Παππά

Μέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις