ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ.Φ.Χαιρέτη

Διάστημα ισχύος: 
14/01/2020 to 18/01/2020

"Το μάθημα Τουρκική Γλώσσα Ι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16.01.2020 (16:00-18:00) στην αίθουσα 2.45 του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας. Το μάθημα Ιστορία της Τουρκικής Λογοτεχνίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16.01.2020 (18:00-20:00) στην αίθουσα Ι3 του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας. Την Παρασκευή 17.01.2020 θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο μάθημα (αναπλήρωση) για τα δύο προαναφερόμενα μαθήματα"

Φωτεινή Χαιρέτη

Μέσω Γραμματείας