ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΛΛ-ΑΓΓΛ ΙΙ (ΣΤ΄) - εργασία

Διάστημα ισχύος: 
24/02/2012
Καλούνται οι φοιτητές του ΣΤ' εξαμήνου οι οποίοι προτίθενται να αναλάβουν απαλλακτική εργασία στο μάθημα του κου Κεραμίδα "Τεχνική Μετάφραση EL-EN" του ΣΤ' εξαμήνου να στείλουν στον διδάσκοντα email όπου θα δηλώνουν τη σύνθεση της ομάδας τους (4-5 ατόμων).

Πρόσφατες ανακοινώσεις