Ανακοίνωση Δημήτρη Φίλια για το μάθημα ''Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση ''

Διάστημα ισχύος: 
13/01/2020 to 23/01/2020

Επισυνάπτεται η σε μορφή είκοσι ερωτήσεων προς εξέταση ύλη του μαθήματος ''Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση ''του Η ' εξαμήνου για όσες και όσους έχουν δικαίωμα, ως επί πτυχίω, να εξεταστούν  στο συγκεκριμένο μάθημα στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου -   Φεβρουαρίου 2020

 

 

O διδάσκων

 

Δημήτρης Φίλιας

Mέσω Γραμματείας