Πρόσκληση σε συνεδρίαση με θέμα την παρουσίαση και δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Διάστημα ισχύος: 
04/12/2019 to 11/12/2019
Θέμα: 

Επισυνάπτεται πρόσκληση σε συνεδρίαση με θέμα την παρουσίαση και δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής της Κας Μπουλούκη Ελένης.