Αναβολή μαθημάτων-κ. Mallinson

Διάστημα ισχύος: 
16/02/2012
Τα μαθήματα του κ. Mallinson δεν θα πραγματοποιηθούν έως 29/2/2012  λόγω σοβαρού οικογενειακού προβλήματος.

Πρόσφατες ανακοινώσεις