Αναβολή μαθημάτων κ.Ηans Schlumm (18-22/11/2019)

Διάστημα ισχύος: 
18/11/2019 to 24/11/2019

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του κ.Η.B.Schlumm: 'Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός Ι" και "Γερμανική Λογοτεχνία Ι" δεν μπορούν να γίνουν αυτή την εβδομάδα λόγω της συμμετοχής του στο Διεθνές Συνέδριο του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Διδάσκων

Η.Β.Schlumm

Mέσω Γραμματείας