Έρευνα για τις ανάγκες/προσδοκίες των φοιτητών AMEA

Διάστημα ισχύος: 
13/11/2019 to 31/01/2020

Aνακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος EPFIME project  που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+/ βασική δράση 3 "Support to the implementation of EHEA reforms - 2018-2020" και υλοποιείται από το Υπουργείο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Βελγίου/Φλαμανδική Κοινότητα, σε συνεργασία με το Κέντρο Υποστήριξης για την ενσωμάτωση στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Φλάνδρας, φοιτητές ΑΜΕΑ και αρμόδια στελέχη Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης καλούνται να συμπληρώσουν μέχρι τις 30/11/2019 ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που δημοσιεύεται εδώ:  https://www.inclusivemobility.eu/  σχετικά με τις ανάγκες/προσδοκίες των φοιτητών ΑΜΕΑ, όσον αφορά στις ευκαιρίες κινητικότητας.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες ΑΜΕΑ που θα λάβουν μέρος στην έρευνα μπορούν να διεκδικήσουν ένα interrail voucher ύψους 200 ευρώ.

 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα αρμόδια τμήματα του Ιδρύματός σας που ασχολούνται με την ενσωμάτωση των φοιτητών ΑΜΕΑ. Παρακαλούμε επίσης να απαντήσετε και εσείς στο ερωτηματολόγιο, καθώς η κινητικότητα Erasmus+ αφορά και φοιτητές/προσωπικό ΑΜΕΑ.

 

 

Eλίνα Μαυρογιώργου
Τομέας Προβολής και Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Erasmus+

IKY/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41| 14234 Νέα Ιωνία
Tηλ. 210 3726388 | Fax. 210 3221863 
elinamav@iky.gr |www.iky.gr 

               

 

 

Elina Mavrogiorgou

Communication and Valorization Unit Erasmus+ 
IKY/Erasmus+ Hellenic National Αgency

Ethnikis Antistaseos Avenue 41 | 14234 N. Ionia 
Tel: 0030 210 3726 388
Mail: elinamav@iky.gr

 

 

Web: