Αλλαγή ώρας διεξαγωγής Σεμιναρίου σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών

Διάστημα ισχύος: 
12/11/2019 to 15/11/2019

Την Παρασκευή 15.11.2019 το σεμινάριο  Σύνταξης ακαδημαϊκών εργασιών θα πραγματοποιηθεί 9.00-11.00 στην αίθουσα Ι4.

H Διδάσκουσα

Μ.Παππά

Μέσω Γραμματείας