Μελέτη Πρόσληψης Βωμολοχιών στον Υποτιτλισμό: Η περίπτωση του «Big Mouth»

Ελληνικά
Συντάκτης: 
Ευγενία Παπούλια
Επιβλέποντες: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
18/04/2019