Νομική Μετάφραση. Θεωρία και μετάφραση μιας έκθεσης του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch)

Ελληνικά
Συντάκτης: 
Σωτήριος Αφεντούλης
Επιβλέποντες: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
26/09/2018