Οι Αλεβίτες στην Τουρκία: Πραγματολογική ανάλυση, γλωσσολογικός σχολιασμός και μετάφραση του άρθρου της Caroline Tee με τίτλο "On the path of Pir Sultan? Engagement with Authority in the modern Alevi Movement" και της Εισαγωγής από τον συλλογικό

Ελληνικά
Συντάκτης: 
Μαρία Μπασαγιάννη
Επιβλέποντες: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
30/09/2017