Έναρξη μαθημάτων-κα Καρλάφτη

Διάστημα ισχύος: 
14/02/2012
Τα μαθήματα της κας Καρλάφτη θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 20/02/2012 λόγω σοβαρού οικογενειακού προβλήματος.

Πρόσφατες ανακοινώσεις