Μετάφραση και σχολιασμός των σελίδων 656-675 από το κεφάλαιο “Terrorism: 9/11 and Beyond” του βιβλίου “Crimes Against Humanity: The Struggle for Global Justice” του Geoffrey Robertson

Ελληνικά
Συντάκτης: 
Κυριακή- Αναστασία Κοντογιάννη
Επιβλέποντες: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
27/06/2017