Μετάφραση και Σχολιασμός του θεατρικού έργου του Tony Kushner “Homebody/Kabul”

Ελληνικά
Συντάκτης: 
Σοφία-Μαρία Άνδρειτς
Επιβλέποντες: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
09/06/2017