Η απόδοση της ιατρικής ορολογίας στους ελληνικούς υποτίτλους της σειράς «Στην Εντατική»

Ελληνικά
Συντάκτης: 
Μαρία Παπαθανασίου
Επιβλέποντες: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
15/03/2017