Μετάφραση του οικονομικού κειμένου «Τhe Assessment of Fiscal Effort», μεταφραστικές δυσκολίες και μεταφραστικά ευρήματα

Ελληνικά
Συντάκτης: 
Ειρήνη Χουνουζίδου
Επιβλέποντες: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
21/09/2016