Μετάφραση, εισαγωγή και σχολιασμός στο «Facing Russia: Castoriadis and the problem of Soviet society» του Andrew Arato

Ελληνικά
Συντάκτης: 
Ευάγγελος Τσίρμπας
Επιβλέποντες: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
08/06/2016